Actievoorwaarden winactie Negenmaandenbeurs: Organix & Frigg

Actievoorwaarden "Win een Actiemand t.w.v. €45"

 1. Organisatie: Deze actie wordt georganiseerd door Organix en Frigg ("Organisatoren"). De actie is op geen enkele wijze gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Instagram of enig ander social media platform.

 2. Deelname: Om deel te nemen moet je de Instagram-accounts van Organix Nederland (@organix.nederland) en Frigg Official (@frigg_official) volgen. Deelname is open voor iedereen die op de dag van de actie de accounts nieuw volgt. Medewerkers van de Organisatoren en hun directe familieleden zijn uitgesloten van deelname.

 3. Actieperiode: De actie loopt gedurende een vooraf bepaalde periode, waarbij dagelijks één winnaar wordt gekozen. De exacte start- en einddatum van de actieperiode wordt duidelijk gecommuniceerd via de Instagram-accounts van de Organisatoren.

 4. Prijzen: De winnaar ontvangt een goodiebag ter waarde van €45. De inhoud van de goodiebag wordt bepaald door de Organisatoren. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

 5. Winnaarselectie: Dagelijks wordt er willekeurig een winnaar gekozen uit de nieuwe volgers van die dag. De winnaar wordt via een direct bericht (DM) op Instagram bekendgemaakt.

 6. Bekendmaking winnaars: Winnaars moeten op de dag zelf reageren om hun prijs te claimen. De prijs kan alleen worden opgehaald op de dag zelf, op de stand van Organix op de Negenmaandenbeurs. Indien een winnaar niet binnen deze termijn reageert, behouden de Organisatoren zich het recht voor een nieuwe winnaar te kiezen.

 7. Privacy: Door deel te nemen aan de actie geven deelnemers toestemming aan de Organisatoren om hun naam te gebruiken voor promotiedoeleinden in verband met de actie, zonder verdere vergoeding.

 8. Aansprakelijkheid: De Organisatoren zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of teleurstellingen veroorzaakt door deelname aan de actie, het niet kunnen deelnemen aan de actie of de prijs.

 9. Wijzigingen: De Organisatoren behouden zich het recht voor om de actievoorwaarden te wijzigen, de actie uit te stellen of te annuleren bij onvoorziene omstandigheden zonder voorafgaande kennisgeving.

 10. Toepasselijk recht: Op deze actie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die hieruit voortvloeien of daarmee samenhangen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Door deel te nemen aan deze actie, verklaren deelnemers zich akkoord met bovenstaande actievoorwaarden.

Actievoorwaarden "Burenactie Organix & Frigg"

 1. Organisatie: Deze promotieactie wordt gezamenlijk georganiseerd door Organix en Frigg, hierna te noemen "de Organisatoren".

 2. Actieperiode: De actie is geldig gedurende de beurstijden, zolang de voorraad strekt.

 3. Deelnamevoorwaarden:

  • Bij aankoop van een beursactieproduct bij Organix (stand nr 10.112) ontvangt u een voucher voor een gratis fopspeen bij Frigg (stand nr 10.211).
  • Bij aankoop van een beursactieproduct bij Frigg ontvangt u een voucher om bij Organix 6 knijpfruitjes voor €5 te kopen, tegen een normale actieprijs van 5 voor €5.
 4. Voorraad: De actie is geldig zolang de voorraad strekt. Een beperkte voorraad kan betekenen dat niet alle deelnemers kunnen profiteren van de actie.

 5. Vouchers: Vouchers moeten tijdens de beurs worden ingewisseld en zijn niet inwisselbaar voor contant geld of andere producten.

 6. Aansprakelijkheid: De Organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor niet ingewisselde vouchers of uitgeputte voorraad.

 7. Wijzigingen: De Organisatoren behouden zich het recht voor om de actievoorwaarden aan te passen, de actie uit te stellen of te annuleren bij onvoorziene omstandigheden, zonder voorafgaande kennisgeving.

 8. Toepasselijk recht: Op deze actie is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die hieruit voortvloeien of daarmee samenhangen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Door deelname aan deze actie accepteren de deelnemers deze voorwaarden.